20 let - 20 osobností

Soňa Dederová

V čem spočívá Vaše osobní motivace angažovat se v česko-německých vztazích? 

Česko-německé vztahy jsou už dvacet let náplní mojí profesní práce. Jsem v kontaktu s žadateli o příspěvek od zrodu nového projektu až po jeho realizaci. Největší motivací je vidět úspěšný projekt ve skutečnosti, nejenom od stolu, a poznat projektové partnery osobně.

Jaký význam měl/má podle Vašeho názoru vznik Česko-německého fondu budoucnosti?

Na politické úrovni se bezesporu stal jako konkrétní výsledek Deklarace kompasem, který vyvedl česko-německé vztahy z bludného kruhu vzájemného obviňování a nasměroval je do budoucnosti. Na občanské úrovni je pak dlouhodobě spolehlivým partnerem, který poskytuje jak finanční, tak ideovou podporu.

Jaká je z Vašeho pohledu největší zásluha Česko-německého fondu budoucnosti?

Podpořené projekty Fondu budoucnosti ukázaly ohromný potenciál spolupráce Čechů a Němců na různých úrovních. Ze všech projektů vyplývá, že jedinou cestou k dobrým sousedským vztahům je se vzájemně poznávat, setkávat se a vyměňovat si názory a zkušenosti. Jedinou cestou k překonání předsudků a křivd z minulosti je si odpustit a snažit se vybudovat něco nového. To je cílem podpory ze strany Fondu budoucnosti.

Co byste si přál/a z hlediska budoucnosti česko-německých vztahů?

Česko-německé vztahy jsou vztahy mezi lidmi. To, že jsou v současné době tak dobré, je zásluhou občanské společnosti v obou zemích. Přála bych si, aby to bylo zřejmé i politikům a aby se při svých rozhodováních inspirovali tím, co Češi a Němci už společně dokázali.