Events

Slavnostní koncert s Magdalenou Koženou a souborem Collegium 1704

Slavnostním koncertem světoznámé české mezzosopranistky Magdaleny Kožené a pražského barokního souboru Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse oslavil Česko-německý fond budoucnosti 29. záři v Německu své 20. výročí.
Před zhruba 800 nadšenými hosty zazněly v postupimském Nikolaisaal pod mottem „Il giardino dei sospiri“ (Zahrada nářků) barokní árie, kantáty a oratoria, které publikum ocenilo potleskem ve stoje.
„V dnešní době je důležitější než kdy jindy, aby se Češi a Němci dokázali vzájemně pro něco nadchnout. Magdaleně Kožené a Collegiu 1704 se právě to úžasně povedlo“, řekl Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. „Doufejme, že pozitivní emoce dnešního večera ponesou česko-německé vztahy i do budoucna“, dodává Petra Ernstberger, německá ředitelka Fondu.

více v tiskové zprávě

 

Postupimský zázrak

Když Magdalena Kožená
na koncertu v Postupimi
pro hudbu je stvořena
snad stvořeni jsme trochu i my.
Když Magdalena Kožená
pustila se do Händla
nás, úředníky, zejména
po čase zas pozvedla.

(Tomáš Kafka)