Tak probíhal Most 20.0

Jakou budoucnost chceme?

Život rychle kvapí. Svou zítřejší budoucnost vytváříme právě nyní a teď. Jak vlastně chceme, aby vypadala? Co je v ní pro nás / pro vás důležité? Co zachovat a co změnit? Jaké změny jsou nezbytné a jaké jsou vítané, aby se nám žilo lépe? A co vlastně znamená „žít si lépe“ v České republice, v Německu, v Evropě, ve světě?

Česko-německý fond budoucnosti podporuje aktivity, které hledí do budoucna. V letošním roce jsme jim dokonce vyhradili speciální prostor v rámci našeho tématu roku.

Návštěvníky sousedské slavnosti na mostě jsme požádali, aby se s námi podělili o to, jakou budoucnost si přejí oni.