20 let - 20 osobností

Helena Egertová

V čem spočívá Vaše osobní motivace angažovat se v česko-německých vztazích?

 

Pocházím z města vzdáleného 10 kilometrů od česko-německých hranic,  proto mohu na vlastní oči pozorovat, jak se za poslední dobu (prakticky od otevření Shengenského prostoru) česko-německé vztahy lepší. Projekty, zejména divadelní představení, různé jarmarky a jiné kulturní akce zde oba národy spojují. Za posledních pět let zde vzniká i aktivní německo-česká komunita. Rozvíjení vztahů na komunitní úrovni, zejména u zemí, které mají komplikovanou minulost, je podle mě důležité hlavně pro zlepšování společenské atmosféry v pohraničí.

 

Jaký význam měl/má podle Vašeho názoru vznik Česko-německého fondu budoucnosti?

 

Je důležité, že existuje organizace, která pomáhá rozvíjet vztahy dvou zemí, ať už jsou jakékoli. Sousedé se od sebe mají vždy čemu učit (ať už Češi od Němců, tak Němci od Čechů) a je dobře, že je ono rozvíjení zaštítěno lidmi, kteří ví, jak na to.

 

Jaká je z Vašeho pohledu největší zásluha Česko-německého fondu budoucnosti?

 

Nejvíc se mi líbí projekty zaměřené na rozvoj partnerství obcí a zájmových sdružení. Tato iniciativa cílí totiž na komunitu jako celek. Otevírá projekty, do kterých se může zapojit každý obyvatel dané oblasti.

 

Co byste si přál/a z hlediska budoucnosti česko-německých vztahů?

 

Přála bych si, aby se česko-německé vztahy i nadále rozvíjely a přispívaly k vytváření aktivních komunit a občanských společností.