Events

Diskusní a networkingové setkání

Součástí oslav 20. výročí Fondu budoucnosti bylo také diskusní a networkingové setkání aktérů česko-německé spolupráce v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Mezi 30 zástupci z oblastí mládež & školy, občanská společnost a kultura & věda byli nejen zkušení i novější žadatelé, ale také ti, kteří teprve česko-německý projektový záměr plánují. Složení účastníků a zastoupených institucí bylo přitom velmi pestré – od galerií, nakladatelství, univerzit a kulturních spolků po centra mládeže a instituce politického vzdělávání.

Během živé diskuze s pracovníky Fondu účastníci nejprve reflektovali problémy a výzvy, kterým aktéři česko-německé spolupráce čelí při plánování a realizaci projektů.
V rámci druhého panelu pak vytvářeli společné vize pro budoucí zaměření spolupráce a shromažďovali konkrétní nápady pro nová témata a formáty projektů, které by mohly být v česko-německém kontextu realizovány.

Diskusní a networkingové setkání, které žadatelé zpětně hodnotili velmi pozitivně, nám poskytlo cenné impulzy pro naši budoucí práci, o níž Vás na tomto místě budeme průběžně informovat.

foto: Ondřej Staněk