20 let - 20 osobností

Anton Otte

Z čeho vychází Vaše osobní motivace angažovat se ve prospěch česko-německých vztahů?

K motivaci bych chtěl uvést svoji vlastní biografii, respektive biografii mé rodiny. Vyznačuje se následky neblahého období v česko-německých vztazích. Vyznačuje se však také požehnáním z angažovanosti ve prospěch těchto vztahů.

Jaký význam podle Vašeho názoru mělo, popř. má založení Česko-německého fondu budoucnosti?

Česko-německý fond budoucnosti je podle mého názoru vynikajícím nástrojem pro zahojení ran z minulosti a také pro péči o přátelské sousedské vztahy v rámci mírového soužití v Evropě.

V čem podle Vás spočívá největší zásluha Česko-německého fondu budoucnosti?

Viz odpověď na předchozí otázku. Konkrétně pak: v odškodnění českých nuceně nasazených.

Co byste si přál pro budoucnost česko-německých vztahů?

Fondu budoucnosti přeji dlouhý život! A jako farář jsem v pokušení říci „věčný život“! 🙂