Tak probíhal Most 20.0

20 let Česko-německého fondu budoucnosti

Ve třetí diskusi, která se v tramvaji dvacítce na Mostě 20.0 konala, se mohli návštěvníci blíže seznámit s Fondem budoucnosti, a to prostřednictvím jeho ředitelů Petry Ernstberger a Tomáše Jelínka.

Zatímco Tomáš Jelínek je českým ředitelem fondu již od roku 2005, Petra Ernstberger se ředitelkou stala na počátku tohoto roku. Oblast česko-německých vztahů a česko-německé spolupráce ji však není cizí: v německém Bundestagu dvacet let předsedala česko-německé parlamentní skupině, působila ve správní radě Fondu budoucnosti a i jinak se výrazně angažovala v česko-německých vztazích.

Oba dva tedy mluvili ze své dlouholeté zkušenosti, když hodnotili posuny, k nimž v posledních letech v česko-německé spolupráci došlo. Zatímco zpočátku byly vztahy velmi poznamenány minulostí a dialog byl leckdy složitý, v dnešní době je naprosto přirozené, že strany zasednou k jednomu stolu a hledají společné řešení.

Jedním z formátů, jak k tomu dochází, jsou setkání Česko-německého diskusního fóra, které bylo založeno ve stejném roce jako Fond budoucnosti – i ono tedy slaví dvacet let. Fórum je možno chápat jako platformu lidí ze všech oblastí společenského života, politiky, byznysu i občanské společnosti. Zatímco ve svých počátcích muselo hledat konstruktivní cesty, jak k dialogu přivést české, německé a sudetoněmecké politiky, jeho poslání se v průběhu let vyvinulo. V současnosti umožňuje diskutovat kontroverzní témata, která by mohla plodit nedorozumění. Účastníci diskusního fóra se snaží odložit černobílé vidění světa, ale zajímají se o příčiny a také o to, jak a proč která země ke svému rozhodnutí přišla. Velkými tématy posledních let byla energetika a také vzrůstající xenofobie.

Fond budoucnosti začal před dvaceti lety svou činnost zejména tím, že realizoval odškodňování obětí nacismu. V dalších letech se jeho poslání do určité míry vyvíjelo, i když některé stálice a priority zůstávaly stejné. Jednoznačně do nich patří výměny mládeže a oblast kultury. Právě kultura má pro Fond dvojí význam. Jedná se jednak o oblast, kde se Češi a Němci mohou při vytváření společných uměleckých děl setkávat a navazovat přátelství, jednak dokáže zprostředkovat fenomény a důležitá témata, která jsou v sousední zemi aktuální, a tak přispívat k vzájemnému pochopení.

Fond se také snaží reagovat svou činností na aktuální výzvy přítomnosti, a to prostřednictvím tzv. témat roku (v minulosti se jednalo např. o témata jako migrace, média, občanská společnost). Rozhodnutí, jaká problematika se tématem roku vstane, nevznikají od stolu, ale při komunikaci s ostatními aktivními aktéry česko-německých vztahů. I proto je pro fond důležité, aby se na něj se svými nápady obraceli lidé zvenčí.

Velkým tématem je budování a posilování občanské společnosti v České republice a Německu. V České republice neexistuje systém občanského vzdělávání, jak je v Německu běžný. Fond budoucnosti však občanské vzdělávání nechápe pouze jako zprostředkovávání informací o tom, jak funguje demokratický systém, ale spíše jako širší přístup vedoucí k poznávání vlastních dějin a vnímání určitých hodnot. Řada projektů, které fond podporuje, se tímto směrem ubírají. Pro to, aby v Česku vznikla instituce obdobná Bundeszentrale für politische BIldung v Německu, je však zapotřebí větší politické vůle.

Posláním fondu je pomáhat ostatním. Co by ale pomohlo jemu samotnému? Podle Tomáše Jelínka by to bylo to, kdyby veřejnost měla více příležitostí seznamovat se s dobrými zprávami, s tím, co všechno se v česko-německé spolupráci daří. Snad by to pozitivně ovlivnilo celkovou atmosféru ve společnosti. Petra Ernstberger by si opravdu přála, aby za nimi chodilo více lidí (a další lidé) s podněty, co by se v oblasti česko-německé spolupráce dalo zlepšit. Kreativitě se meze nekladou, dokonce je žádána!